اشتغال و فرزندپروری بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش ‏آموخته کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین شرایط و حدود و ثغور اشتغال مناسب برای مادران (‌باتوجه به چالش میان اشتغال بانوان و نقش مادری آن‌ها) است؛ به‌گونه‌ای که از پیامدهای منفی احتمالی آن بر فرزندان خردسال کاسته شود. از آنجا که ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر با افزایش تعداد زنان تحصیل‌کرده و گرایش روزافزون و گاه افراط‌گرایانه آن‌ها به اشتغال روبه‌رو است، بنابراین پرداختن به حدود و ثغور اشتغال مناسب برای مادران ضروری به نظر می‌رسد. روش پژوهش، پژوهش از نوع کیفی کتابخانه ای و روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است و برای پاسخگویی به سؤالات پژوهش از دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در حوزه‌ زنان، خانواده و بانوان نخبه استفاده شده است. براساس یافته‌ها، هشت ضرورت (مقوله) در قالب چهار محور درارتباط با مسئله اشتغال بانوان استخراج شده است: 1ـ محور توصیه به بانوان (احترام به تفاوت‌های زن و مرد و افتخار زنان جامعه به زن بودن / اولویت‌بندی مسئولیت‌ها توسط بانوان)، 2ـ محور توصیه به همسران (‌مردها) (قدرشناسی و حمایت از زحمات بانوان در خانواده / پرهیز از اجبار کردن زنان به اشتغال و کارهای سنگین)، 3ـ محور توصیه به فعالان فرهنگی (نگاه معقول و معتدل به اشتغال زنان / اجتناب از تبلیغ افکار فمینیستی) و 4ـ محور توصیه به نهادهای قانونی و اجرایی (مدیریت و تنظیم مشاغل مناسب بانوان / حمایت‌های قانونی از مادران شاغل). درنهایت براساس این یافته‌ها، حدود و ثغور اشتغال مناسب برای مادران تعیین و در این زمینه راهکارهایی نیز مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها