فرایند پذیرش مقالات

با توجه به راه ‏اندازی سامانه الکترونیکی ویژه فصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام به نشانی https://esi.isu.ac.ir ضروری است که علاقه‏ مندان جهت هر گونه ارتباط با این مجله صرفاً از طریق همین سامانه اقدام کرده، موارد مربوط را پیگیری نمایند. ارسال مقاله منحصراً از طریق این سامانه انجام می‌شود و باید در چارچوب راهنمای نویسندگان نگاشته شده باشد. مقالاتی که به روش دیگر ارسال شود، قابل پیگیری نخواهد بود.

فرآیند پذیرش مقاله از ارسال مقاله تا انتشار آن:

لازم به ذکر است در مرحله تعیین داور، مقالات به حداقل دو داور که دارای صلاحیت کافی در مورد موضوع مقاله باشند ارسال می شود. روند داوری کاملا محرمانه (Double blind peer review) بوده و داوران و نویسندگان از هویت یکدیگر اطلاع ندارند.

Caption