داوران سال 1402

حمیدرضا آراسته، محمد آرمند، خدیجه ابوالمعالی الحسینی، آمنه احمدی، مرزبان ادیب منش، آرزو اصفا، اصغر افتخاری، علی ایمان‌زاده، محسن ایمانی‌نائینی، فریبرز باقری، حسنعلی بختیار نصرآبادی، مریم برادران حقیر، حسن بشیر، مریم بناهان قمی، جواد پورکریمی، مریم جعفری، مهین چناری، زهره حاجیها، محمد حسنی، منیر حق‌خواه، شیما حمیدی، سمیرا حیدری، محبوبه خسروی، حسین خنیفر، محمد داوودی، نیکو دیالمه، زهرا راستی، زینب ربانی، نیره رحمانی، شیرین رشیدی، صادق رضایی، سید احمد رهنمایی، زینب سبحان‌اللهی، محمود سعیدی رضوانی، سکینه سلمان ماهینی، محمدصادق شجاعی، فاطمه صغری شفیعی، محمدرضا شمشیری، ناصر شیربگی، زهرا صالحی‌متعهد، مرضیه عالی، سیدحمیدرضا علوی، ابوالقاسم عیسی‌مراد، اعظم غیاثی‌ثانی، سهیلا فرتاش، منا فریدی خورشیدی، علی‌نقی فقیهی، نصراله قشقایی‌زاده، ثریا قطبی، ندا کریمیان، سوسن کشاورز، افسانه کلباسی، اکرم گودرزی، طاهره محسنی، مرضیه محصص، مریم‌السادات محقق، زهرا محمودکلایه، سیروس محمودی، سعید مذبوحی، خدیجه مرادی، رحمت الله مرزوقی، زهرا مصباح، پرستو مصباحی‌جمشید، عباس مصلایی پور، معصومه مقیمی فیروز آباد، زهره موسوی‌کاشی، زهره موسی زاده، فاضله میرغفوریان، مهدیه مهدوی کنی، جمال الدین مهدی نژاد، محمد علی نادی، فخرالسادات نصیری، محمود نوذری، مسعود نورعلی زاده میانجی، عبدالرحیم نوه ابراهیم، زهرا نیکنام، فاطمه وجدانی.