اخبار و اعلانات

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی – پژوهشی  با انجمن‌تعلیم و تربیت اسلامی

فصلنامه علمی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام به منظور گسترش ارتباطات علمی و پژوهشی و ارتقاء کیفیت پژوهش تفاهم نامه همکاری با انجمن تعلیم و تربیت اسلامی در سال 1401 منعقد کرده است.

مطالعه بیشتر

به منظور حفظ حقوق نویسندگان، مقالات دریافتی با سامانه مشابهت یاب "سمیم نور" تطبیق داده می شود.

مقالات فصلنامه علمی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام به منظور جلوگیری از سرقت ادبی و دریافت میزان مشابهت به سامانه مشابهت یاب "سمیم نور" عرضه می شود. حق ارزیابی موارد سرقت علمی برای نشریه محفوظ است و بدون هیچ تساهل و چشم‎پوشی با آن برخورد قانونی می‌شود.

مطالعه بیشتر