نگارش و ارسال مقاله

راهنمای نگارش و ارسال مقالات علمی،

نشریات علمی دانشگاه امام صادق‌علیه‌السلام

از نویسنده(گان) محترم تقاضا دارد جهت تسریع در بررسی و انتشار به موقع مقاله نکات زیر را رعایت فرمایند.

  • پردازش، داوری و انتشار مقاله در این فصلنامه رایگان است. 
  • فصلنامه علمی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام مقالات در گستره علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت، مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی، روان شناسی تربیتی و آموزش عالی) با رویکرد اسلامی و سایر مقالات مرتبط را به چاپ می رساند. این دوفصلنامه مطابق با آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال 1398، مقالات پژوهشی و ترویجی را منتشر می نماید.

 

 الف) مقالات پژوهشی اصیل (Original Research Article): این نوع مقالات بر اساس یک طرح تحقیقی منظم و سازمان یافته علمی و مستحکم نگاشته می شود. این مقالات به آزمون فرضیه های پژوهش و یا بررسی سؤال های پژوهش می پردازند و مراحل متوالی را در بر می گیرند. این مقالات می توانند با روش کمی و یا کیفی انجام شوند.

 

  ب) مقالات علمی ترویجی: یک مقاله علمی ترویجی یا مرور ادبیات، اطلاعات منتشر شده در حوزه یک موضوع به خصوص در یک محدوده زمانی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. مقاله علمی ترویجی (مرور ادبیات) می تواند خلاصه ای از مقالات و منابع موجود باشد اما معمولاً سازماندهی خاص خود را دارد و خلاصه و استنتاج‌ها را ترکیب می‌کند و اطلاعات را در ساختاری نو ارائه می دهد. مقاله علمی ترویجی می تواند تفسیری جدید از مقالات و کارهای قبلی ارائه دهد یا اطلاعاتی جدید را با تفاسیر قبلی در هم آمیزد، یا سیر جریان پیشرفت فکری حوزه مورد بحث و مباحثات مربوط به آن را ترسیم کند. مقاله علمی ترویجی ممکن است مقالات و منابع را مورد ارزیابی قرار دهد و مناسب ترین و مربوط ترین منابع را به خواننده پیشنهاد کند. این مقالات بر پایه جابه جایی، تلفیق و ترکیب دانش موجود تهیه می شوند و معمولاً به روشن شدن زوایای مساله‎ای کمک می‎نمایند، از این گونه مقالات می‎توان به مقالات مروری، تدوینی، ترجمه‎ای، تحلیلی اشاره کرد. مقالات مروری که ارزش بالایی دارند، باید براساس احاطه کامل نویسنده به موضوع و استفاده از حداقل 20 منبع قابل قبول علمی و حداقل 3 منبع آن متعلق به نویسنده و مرتبط با موضوع مقاله باشد؛ تهیه شوند و شامل: عنوان، چکیده، مقدمه و تاریخچه‌ای در مورد موضوع، هدف از انجام مطالعه، مطالب علمی و مطالعات انجام شده مربوط به موضوع، تجزیه و تحلیل و بحث درباره پژوهش‌های ارایه شده و نتیجه‌گیری باشند. نتیجه کلی همراه با پیشنهادهای سازنده برای آینده بیان شود.

 

1. محتوای مقاله

- محتوای مقاله با زمینه موضوعی نشریه مرتبط باشد.

- مقاله مبتنی‌بر تحقیقات علمی، خلاقانه و همراه نوآوری باشد و سهمی در پیشبرد علم در حوزه مختص خود ایفا نماید.

2. ساختار مقاله

- رعایت یکدست بودن ساختار مقاله (درج عنوان مقاله به زبان اصلی و انگلیسی*،درجچکیده (حداکثر 300 واژه) و واژگان کلیدی (4 تا 7 واژه) (زبان اصلی و انگلیسی*)، بیان مسأله، روش‌ پژوهش، یافته‌های پژوهش و بحث و نتیجه‌گیری، الگوی مناسب و یکسان در نمودارها، جداول، تصاویر و منابع.

2-1. بیان مسأله

- محتوای بیان مسأله شامل توضیحات مقدماتی، بیان مسأله، هدف اصلی، پرسش‌ها و یا فرضیه‌ها و مرور پیشینه‌هاست. در واقع تمام این موارد همچون تکه‌های جورچین کنار هم قرار بگیرند، به‌طوری‌که پس از اتمام این بخش، خواننده یک تصویر کلی از تمامی اطلاعات به‌کار رفته مقاله را داشته باشد.

- اگر به مرور و ارائه پیشینه‌ها در بخشی مجزا نیاز باشد، همچنین بررسی پیشینه‌ها در بیان مسأله به‌دلیل خلاصه بودن، مناسب تشخیص داده نشود، می‌توان پس از بیان مسأله، مرور پیشینه‌ها را به‌صورت بخشی مستقل انجام داد. در این بخش نخست مطالب مقدماتی در خصوص موضوع پژوهش بیان می‌شود و در ادامه پیشینه‌های پژوهشی به‌ترتیب تاریخ مرور می‌گردند. سپس استنتاجی منطقی از مرور پیشینه‌ها صورت می‌گیرد، و خلاء(های) پژوهشی موجود نشان داده می‌شوند. بدیهی است بهترین روش مرور، روش تحلیلی و یا تحلیلی-انتقادی است که در آنها پیشینه‌ها صرف‌نظر از زمان و مکان انجام آنها، و بر مبنای شباهت‌های رویکردی گروه‌بندی می‌شوند و نظر و دیدگاه پژوهشگر(ان) نسبت به آنها بیان می‌شود.

2-2. روش‌ پژوهش

- این بخش شامل طرح، روش یا رویکرد پژوهش (با توصیف دقیق روش کلی و روش خاص اجرای پژوهش)، جامعه پژوهش، ابزار گردآوری داده‌ها، و روش تجزیه و تحلیل داده‌هاست. در مرحله نخست پژوهشگر باید روش پژوهش و طرح پژوهش را توضیح دهد تا خواننده تصویر روشنی از آنچه در طول پژوهش صورت گرفته است، به‌دست ‌آورد. بنابراین ارائه توضیحات دقیق و روشن از فرآیند طی شده نظیر شیوه اِعمال متغیّر مستقل، تعریف متغیّرها، شیوه نمونه‌گیری، گمارش افراد در گروه آزمایش و کنترل، چگونگی ثبت واکنش نمونه‌ها به متغیّر مستقل، چگونگی ثبت و اندازه‌گیری متغیّر وابسته، و جز آن ضروری است. پژوهشگر می‌بایست جامعه موردنظر را مشخص کند تا خواننده پژوهش بداند این پژوهش روی چه افرادی مورد بررسی قرار گرفته ‌است. سپس آزمودنی‌ها یا شرکت‌کنندگان در پژوهش را مشخص سازد که در واقع به تعیین نمونه پژوهش پرداخته ‌است. البته در مقاله‌های موردی، شیوه انتخاب نمونه و نوع آزمودنی متفاوت از نمونه‌های پژوهش‌های دیگر است.

        گام بعدی، پژوهشگر وسیله و ابزار پژوهش (گردآوری داده‌ها) را تعیین ‌می‌کند. در این بخش توجه به این نکته ضرورت دارد، در صورتی‌که از وسیله و ابزار مورداستفاده در جامعه علمی مخاطب شناخته شده است، نیازی به توضیح دقیق و کامل نیست، و تنها ذکر نام آزمون و یا ابزار پژوهش به همراه توضیح مختصری درباره پایایی و روایی ابزار کفایت می‌کند. اما اگر ابزار پژوهش توسط خود پژوهشگر طراحی شده است، توضیح کامل درباره چگونگی ارزیابی پایایی و روایی ابزار موردنیاز است. سپس باید روش تجزیه و تحلیل داده‌ها را شرح داده، و به مراحل آماری طی شده اشاره شود.

2-3.یافته های پژوهش

2-4. بحث و نتیجه‌گیری

- ارزش اصلی پژوهش در این بخش نهفته است. زیرا یافته‌های پژوهش تعیین شده، و درک و شناخت نهایی پژوهشگر از انجام پژوهش بیان می‌شود. به‌طور کلی در این بخش تفسیر دقیق داده‌ها و بیان دیدگاه پژوهشگر(ان) نسبت به یافته‌ها، مقایسه یافته‌های پژوهش با یافته‌‌های پژوهش‌های پیشین و نشان دادن جایگاه پژوهش در میان پژوهش‌های مشابه، بیان مختصر محدودیت‌هایی که پژوهش در هنگام انجام با آنها روبرو شده است، و ارائه پیشنهاد(های) پژوهشی استنتاج شده از یافته‌های پژوهش صورت می‌گیرد.

2-5. منابع

- «اجرای صحیح، همسان و استاندارد مأخذنویسی در تمام مقالات (درون‌متنی، برون‌متنی و در فهرست منابع)، استفاده از منابع به‌روز، داشتن منابع و مأخذ به زبان اصلی و انگلیسی ضروری می‌باشد».

تذکر:

- کل منابع و مأخذ مورداستفاده اعم از کتاب، مقاله نشریات، همایش، سایت، پایان‌نامه، و ... در بخش منابع براساس الفبای فارسی و عربی با هم در یک بخش، و منابع لاتین به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، و .. براساس حروف الفبا می‌آید.

- مشخصات هر منبعی که در داخل متن بدان ارجاع شده، در منابع آورده می شود.

- خواهشمند است با توجه به موضوع مقاله خود، به مقالات چاپ شده در فصلنامه "علوم تربیتی از دیدگاه اسلام" ارجاع داده شود.

- کل منابع و مأخذ ذکر شده در مقاله، به انگلیسی برگردانده و در انتهای فایل چکیده انگلیسی ارسال شود. اگر مأخذی قدیمی بوده که نام انگلیسی آن وجود ندارد، به صورت پینگلیش نوشته شود.

3. نام نویسنده(گان) و وابستگی سازمانی

نام نویسنده(گان) پس از عنوان مقاله با شرایط ذیل درج گردد:

- ترتیب نوشتن نام نویسندگان توافقی میان پدیدآورنده(گان) مقاله، که می‌بایست با Bullet ستاره Superscript ترتیب‌بندی شوند و متعاقباً وابستگی سازمانی در پانویس چکیده فارسی و انگلیسی به‌ترتیب شامل رتبه علمی، عنوان دانشگاه یا مرکز علمی محل خدمت، شهر، کشور و پست الکترونیکی نویسنده(گان) است. درج ایمیل دانشگاهی برای اساتید، دانش‌آموختگان و دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السلام الزامی است و توصیه می‌شود دیگر افراد از ایمیل محل خدمت خود استفاده نمایند.

- هر مقاله دارای یک نویسنده مسئول است که در پانویس پس از درج مشخصات (قبل از پست الکترونیک) با ذکر «نویسنده مسئول» در داخل پردانتز مشخص شود.

- از نوشتن عنوان‌هایی مانند دکتر، پروفسور، مهندس، حجت‌الاسلام و موارد مشابه خودداری شود.

4. سپاسگزاری

- نویسنده(گان) می‌تواند مراتب قدردانی از حامی یا تأمین‌کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) قبل از یاداشت ها  با عنوان «سپاسگزاری» ذکر کند.

5. یادداشت‌ها

- توضیحات اضافی در بخش «یادداشت‌ها» به‌صورت شماره‌گذاری عددی درج شود.

توجه داشته باشید معادل‌های انگلیسی اسامی و یا اصطلاحات در ذیل هر صفحه با استفاده از گزینه Insert Endnote در References از نرم‌افزار Word و به‌صورت شماره‌گذاری عددی درج می شود.

 

6. راهنمای تنظیم اندازه و قلم مقالات

- مقاله در نرم‌‌افزار Word با اندازه و قلم ذیل تنظیم شوند:

موضوع

اندازه و قلم

عنوان مقاله

فارسی

B Zar 12 Bold

انگلیسی

Time New Roman 11 Bold

نام نویسنده(گان)

فارسی

B Zar 11 Bold

انگلیسی

Time New Roman 11 Bold

پانویس

فارسی

B Lotuls 10 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10 Regular

تیترها

فارسی

B Zar 11 Bold

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Bold

چکیده و واژگان کلیدی

فارسی

B Lotuls 11 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Regular

متن اصلی مقاله

فارسی

B Lotuls 13 Regular

انگلیسی

Time New Roman 11 Regular

عنوان جدول و نمودار(شکل)

فارسی

B Zar 10.5 Bold

انگلیسی

Time New Roman 10 Bold

متن جدول و نمودار(شکل)

فارسی

B Lotuls 11 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Regular

منبع جدول و نمودار(شکل)

فارسی

B Zar 10.5 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10 Regular

رابطه

فارسی

B Lotuls 13 Regular

انگلیسی

Cambria Math 11 Regular

یادداشت‌ها

فارسی

B Lotuls 12 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Regular

کتابنامه

فارسی

B Lotuls 12 Regular

انگلیسی

Time New Roman 10.5 Regular

تذکر:

- اندازه واژگان زبان عربی همانند موضوعات فارسی، و با قلم B lotus Unc تنظیم شوند.

- مقاله در محیط WORD  با حاشیه از اطراف Page Setup: left, top, right: 4.25, Bottom: 7.27.

- فاصله خطوط در کل متن مقاله 0.9 باشد.

- در صورت استفاده از فرمول(رابطه)، تمامی موارد با ذکر رابطه و شماره پیاپی آن، از گزینهEquation  استخراج شود.

- حجم مقاله بین 3000 تا 9000 واژه (بین 15 تا 30 صفحه) باشد.

- با استفاده از گزینه Spacing در Paragraph فواصل قبل تیترها با 5 رج(فاصله) درج شوند.

- در پاراگراف‌ها -غیر از پاراگراف اول-، با استفاده از گزینه Indentation در Paragraph به میزان 0.5 تورفتگی ایجاد شود.

- عنوان جدول با روش شماره‌گذاری عددی پیاپی در بالای جدول و منبع آن در قسمت پایین آورده شود.

- عنوان نمودار(شکل) با روش شماره‌گذاری عددی پیاپی همراه منبع در پایین نمودار(شکل) آورده شود.

- متن سطر اول جداول Bold و با استفاده از گزینه Shading در Paragraph با رنگ خاکستری رنگ‌آمیزی شود.

- در صورت طولانی بودن جدول و انتقال سطرها به صفحات بعدی، متن سطر اول جداول تکرار شود.

- عناوین(تیترها) اصلی و فرعی (غیر از چکیده، بیان مسأله، روش‌ پژوهش، یافته‌های پژوهش، بحث و نتیجه‌گیری و منابع) با روش شماره‌گذاری عددی پیاپی از راست به چپ تنظیم شود.

7. نحوه ارسال

- ضروری است نویسنده‌(گان) جهت انتشار مقاله، نسبت به ارسال فایل مقاله در سامانه اختصاصی نشریه اقدام نمایند و در این مدت از وضعیت مقاله ارسالی از طریق سامانه آگاهی حاصل نماید.

- جهت راهنمایی از نحوه عملکرد سامانه نشریه به پایگاه شرکت شریف‌پردازشکر دانش (سیناوب) http://fa.help.ju.sinaweb.net/hlp_207.html مراجعه فرمائید.

8. فایل‌های ارسالی

- فایل مقاله همراه چکیده فارسی و انگلیسی در نرم‌افزار Word بدون مشخصات نویسنده(گان).

- فایل مشخصات نویسندگان به صورت کامل (مانند بند 3 راهنمای نگارش) به زبان فارسی و انگلیسی در نرم‌افزار Word

- فایل تکمیل شده کاربرگ تعارض منافع و تعهد نامه اخلاقی

تذکر:

- پس از داوری مقاله، جهت پاسخ به داور(ان) در خصوص انجام اصلاحات، علاوه‌بر فایل اصلاحی شده مقاله، می‌بایست فایل پاسخ به داوران همراه با فایل مقاله که تغییرات در آن مشخص شده است ارسال گردد.

- تکمیل و درج امضا در کاربرگ تعارض منافع و تعهدنامه اخلاقی ضروری است.

 

9. آیین‌نامه پیشگیری از تخلفات پژوهشی

الف) ثبت مقاله در سامانه اختصاصی نشریه با ارسال ایمیل به کلیه نویسندگان مقاله اطلاع داده خواهد شد؛ بدیهی است درج نام نویسنده(گان) در مقاله به منزله نقش اساسی ایشان در تدوین مقاله است، در صورتی‌که نویسنده(گان) مقاله در تدوین مقاله نقشی نداشته‎اند و از نام آنها سوءاستفاده شده است، لطفاً مراتب را بلافاصله از طریق ایمیل دریافتی اطلاع دهند. شایان ذکر است همه نویسنده(گان) مقاله در مورد اصالت اثر مسئول هستند و می‌بایست نسبت به تکمیل کاربرگ تعهدنامه اخلاقی -به ‌منزله پذیرش مسئولیت- اقدام نمایند. حق ارزیابی موارد سرقت علمی برای نشریه محفوظ است. سرقت علمی شکل‌های گوناگونی دارد، از جمله:

- ثبت مقاله دیگری به نام خود.

- درج نام نویسنده(گان) و پژوهشگر(ان) که در مقاله نقشی نداشته‌اند.

- کپی‌‌برداری یا تکرار بخش‌های قابل‌توجهی از مقاله دیگر (حتی اگر مقاله کپی شده مربوط به یکی از نویسندگان مقاله جدید باشد).

- طرح نتایج حاصل از پژوهش‌های دیگران به نام خود.

- چاپ مکرر مقاله توسط نویسنده واحد در چند نشریه.

- بیان نتایج نادرست و خلاف یافته ‎های علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهش.

- استفاده از داده ‎های نامعتبر یا دستکاری در داده ‎های پژوهش.

ب) موارد سرقت علمی توسط مسئولان نشریه بررسی و برای حراست از اعتبار و زحمات دیگر پژوهشگران، بدون هیچ تساهل و چشم‎ پوشی با توجه به میزان سرقت علمی به شرح ذیل برخورد قانونی می‌شود:

- مقاله سلب اعتبار(Retraction) خواهد شد و در صورت چاپ از روی سامانه‎ اختصاصی نشریه برداشته خواهد شد.

- اسامی همه نویسندگان مقاله در سیاه ‎نامه نشریات دانشگاه امام صادق علیه السلام قرار خواهد گرفت.

-   پردازش، داوری و انتشار مقاله در این نشریه رایگان است اما در صورت احراز سرقت علمی و یا انصراف نویسندگان از انتشار مقاله داوری شده و پذیرش گرفته هزینه های مصرف شده از نویسنده مسئول اخذ می گردد.

- طی نامه رسمی پرونده سرقت علمی با سایر دانشگاه‎ ها و نشریات داخلی و خارجی مرتبط به اشتراک گذاشته خواهد شد.

- طی نامه رسمی پرونده سرقت علمی به مراجع ذی‎صلاح از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دانشگاه‎ها، مراکز علمی، نشریات علمی و هر محلی که نویسندگان از امتیاز چاپ این مقاله استفاده کرده‎اند، اطلاع داده خواهد شد.

تذکر:

- مقاله پیشتر یا هم‌زمان برای هیچ‌یک از نشریات داخلی و خارجی ارسال و یا چاپ نشده باشد.

- دفتر نشریات مقالات رسیده را برای پیش‌گیری از تخلفات پژوهشی در سامانه سمیم‌نور، مشابه‌یابی می‌کند.

- کلیه حقوق مادی و معنوی برای نشریه محفوظ است و آن دسته از نویسندگان مقاله که درصدد انتشار مقاله در مجموعه مقالات، یا بخشی از یک کتاب هستند، لازم است با ارائه درخواست کتبی، موافقت نشریه را أخذ نمایند.

- نشریه در اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است.

 

گزیده راهنمای روش استناددهی APA

1. قواعد استناد درون متن (منابع و مأخذی که در متن مقاله به آن ارجاع می‌شود):

- تذکر: اگر منبع و مأخذ مورد استفاده در پژوهش به زبان فارسی منتشر شده باشد، مطابق شیوه‌نامه زیر عمل می‌شود و در صورتی که به زبان لاتین باشد، مطابق شیوه‌نامه زیر، اما در داخل پرانتز نام منبع به جای فارسی به زبان اصلی(لاتین) نوشته می‌شود.

1-1. برای اثری با یک نویسنده؛

□ مثال فارسی:

چاپ سنگی یا لیتوگرافی نیز برای نخستین بار، چاپ سربی، در تبریز دایر شد (بابازاده، 1387، ص. 13).

آخرین تحقیق مرتبط با این پژوهش نشان می‌دهد که ....... (کریمی، 1387).

□ مثال انگلیسی:

(Kessler, 2003, p. 8)

اسمت دریافت که ........... (Esmet, 1993).

1-2. برای اثری تا پنج نویسنده؛

□ مثال فارسی:

در واقع سبک شعر سپید از انفجار سبک هندی پدید آمده است (حسینی، مجتهدی، فرامرزپور، دارابی، و احسانی، 1382، ص. 34).

در سایر تحقیقات مشابه (گوردن و لینک، 1999؛ هارمن، 2006) ....... (Gordon and Link, 1999؛ Harman, 2006).

□ مثال انگلیسی:

(Walker & Allen, 2004, p. 97)

1-3. برای اثری با بیش از پنج نویسنده؛

□ مثال فارسی:

در واقع سبک شعر سپید از انفجار سبک هندی پدید آمده است (حسینی و دیگران، 1382، صص. 33-40).

□ مثال انگلیسی:

(Bradley et al., 2006, pp. 49-80)

1-4. در صورتی که نام پدیدآورنده اثر در متن آمده است، بلافاصله پس از آن، فقط سال نشر در داخل پرانتز ذکر می‌شود؛

□ مثال فارسی:

ابراهیمی و محسن (1382) معتقدند فقر فرهنگی‌زاده فقز اقتصادی است و فقر فرهنگی، به نوبه خود، به فقر اقتصادی دامن می‌زند.

- تذکر: در صورتی که استناد به نقل قول مستقیم کوتاه(کمتر از 40 کلمه) از یک اثر تعلق دارد، شماره صفحه یا صفحات مربوط به آن، به همراه نام پدیدآورنده و سال نشر اثر ذکر می‌شود؛

□ مثال فارسی:

کمیرر معتقد است، «انتخاب علل کاملاً آزاد است: هر چیزی ممکن است از چیز دیگر پدید آید» (شایگان، 1371، ص.133).

- تذکر: در صورتی که نقل‌قول مورد استناد بیش از 40 کلمه باشد، باید در یک پارگراف مستقل درج و علامت گیومه از دو طرف آن برداشته شود؛

□ مثال فارسی:

شایگان (1371) می‌گوید:

در حالی‌که قانون علیت در شیوه عقل استدلالی و روش علمی بین برخی از علل و برخی از معلول‌ها رابطه‌ای یک جانبه برقرار می‌سازد، در بینش اساطیری انتخاب علل کاملاً آزاد است و هر چیزی ممکن است از چیز دیگر پدید آید(ص.132).

- تذکر: در صورتی که در بخش مشخصی از متن به بیش از یک اثر استناد شده است، استنادها به ترتیب الفبای نام‌خانوادگی اولین پدیدآورنده هر اثر مرتب و با نقطه ویرگول از یکدیگر جدا می‌شوند؛

□ مثال فارسی:

شعر حجم تا به امروز نتوانسته است طیف وسیعی از شاعران جوان این مرز و بوم را به مانیفیست خود علاقه‌مند سازد (احراری، 1382؛ پربد و یوسفی، 1383).

□ مثال انگلیسی:

(Miller, 1999; Shafranske & Mahoney, 1998)

- تذکر: نویسنده می‌باید از منابع و مدارکی استفاده کند که خود آنها را دیده و در دسترس وی قرار دارد. اگر منبع و مدرک مورد استفاده قدیمی و خارج از دسترس بود و به نقل از نویسنده دیگری بخواهد آن را آورده و از آن استفاده کند، باید ابتدا نام مدرک اصلی که خود آن را بازیابی نکرده و در دسترش نیست را آورده (در مثال زیر کاستلز) و در انتهای جمله مورد استفاده، مشخصات منبع دومی را در داخل پرانتز بیاورد(در مثال زیر امام جمعه)؛

□ مثال فارسی:

به تعبیر کاستلز ... ( به نقل از امام جمعه، 1386).

□ مثال انگلیسی:

Allport’s Diary (as Cited in Nicholson, 2003)

1-5. در صورتی‌که تاریخ انتشار اثر در اینترنت وجود نداشت از کلمه بی تا استفاده می‌شود:

□ مثال فارسی:

(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بی تا).

1-6. برای آثاری که به فارسی ترجمه شده‌اند، نام مترجم به عنوان استناد درون متنی ذکر نمی‌شود و فقط نام خانوادگی نویسنده اصلی همراه با تاریخ انتشار در داخل کشور خواهد آمد.

□ مثال:

(ویکری، 1379، ص. 79)

- تذکر: اگر به یک منبع چند بار استناد داده می‌شود، لازم است هر بار مشخصات اثر تکرار شود و از عبارت همان استفاده نمی‌شود.

2. قواعد استناد برون متن (منابع و مأخذی که در انتهای مقاله آورده می‌شود):

- تذکر: در صورتی که اطلاعات کتاب‌شناختی بیش از یک خط بود، همانند کتاب، مقاله، پایان‌نامه، و ...، می‌باید خط دوم به بعد، نسبت به خطر اول با شش رج(فاصله) تورفتگی باشد.

2-1. استناد به کتاب:

2-1-1. استناد به کتاب با یک تا شش نویسنده؛

□ مثال فارسی:

حری، عباس (1381). آیین نگارش علمی(ویرایش 3). تهران: هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور، دبیرخانه.

ملکی، اسماعیل؛ سهرابی، اعتماد؛ بشیری، حسین؛ سلوکی، مصطفی؛ بینایی، مینو؛ و احتشامی، رامین (1382). بیماری‌های کودکان (ویرایش 3). تهران: پزشکیار.

□ مثال انگلیسی:

Shotton, M. A. (1989). Computer Addiction? A Study of Computer Dependency. London, England: Taylor & Francis.

2-1-2. استناد به کتاب با بیش از شش نویسنده؛

□ مثال فارسی:

افراسیابی، شاهین؛ رستمیان، پروا؛ سلطانیان، مستانه؛ اعتمادی، رضا؛ پهلوانی، آریا؛ تجارت پیشه، اردلان؛ و دیگران (1382). برنامه‌های تنظیم خانواده در کشورهای جهان سوم (جلد 2). تهران: ادراک.

□ مثال انگلیسی:

Berman, A., Snyder, S. J., Levett-Jones, T., Dwyer, T., Hales, M., Harvey, N. ... Stanley, D. (2012). Kozier and Erb's Fundamentals of Nursing (2nd Aust. ed.). Frenchs Forest, Australia: Pearson Australia.

2-1-3. استناد به کتاب ترجمه شده با یک مترجم؛

□ مثال فارسی:

هرسی، یال؛ بلانچارد، کنت (1375). مدیریت رفتار سازمانی (علی علاقه‌مند، مترجم). تهران: امیرکبیر (نشر اثر اصلی 1972).

2-1-4. استناد به کتاب ترجمه شده با بیش از یک مترجم؛

□ مثال فارسی:

کوم، ایلیا (1379). بشریت در سراشیبی انحطاط: تأملی جامعه شناختی بر پدیده اعتیاد (پریسا مؤمنی و بهادر بشیری، مترجمان). شیراز: رزم آزما (نشر اثر اصلی 1989).

□ مثال انگلیسی:

Laplace, P. S. (1951). A Philosophical Essay on Probabilities. (F. W. Truscott & F. L. Emory, Trans.). New York, NY: Dover. (Original work Published 1814)

2-1-5. استناد به کتاب چند جلدی؛

□ مثال فارسی:

پرچمی، پروانه (1381). نگاهی به جغرافیای سیاسی خاورمیانه (5ج). مشهد: سیاست روز.

□ مثال انگلیسی:

Mill, L. (1996). Architecture of the Old South (Vols. 1-2). Savannah, GA: Beehive Foundation.

2-1-6. استناد به یک جلد از کتاب چندجلدی؛

□ مثال فارسی:

میمای، میمنت؛ احمدی، فریار (ویراستاران) (1382). آسیب‌شناسی طلاق (جلد 2). شیراز: خانواده سبز.

□ مثال انگلیسی:

Nash, M. (1993). Malay. In P. Hockings (Ed.), Encyclopedia of World Cultures (Vol. 5, pp. 174-176). New York, NY: G.K. Hall.

 

2-2. استناد به مقالات مجلات:

- تذکر: در این روش نام خانوادگی، نام (سال نشر). عنوان مقاله. نام نشریه به صورت ایتالیک، دوره (شماره پیاپی)، صفحات شروع و پایان مقاله درج می‌گردد.

2-2-1. استناد به مقاله با یک نویسنده؛

□ مثال فارسی:

فارسی‌نژاد، علیرضا (1396). نقد و بررسی پاسخ‌های فخررازی به شبهات کلامی در باب توحید افعالی. دوفصلنامه پژوهشنامه فلسفه دین، 15(29)، 151-172.

□ مثال انگلیسی:

Black, J. (2010). Big Government: Good and Bad. The New Criterion, 28(5), 24-27.

2-2-2. استناد به مقاله با دو نویسنده؛

□ مثال فارسی:

شجاعی، حسین؛ و ثقفیان، علی (1396). تأثیر شناخت تحولات تاریخی زبان عربی بر گستره پژوهش‌های ریشه‌شناسی. دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث، 11(21)، 5-28.

□ مثال انگلیسی:

Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The Geographic Expansion of Mexican Immigration in the United States and its Implications for Local Law Enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal, 8(1), 73–82.

2-2-3. استناد به مقاله با بیش از دو نویسنده؛

□ مثال فارسی:

عطاردی، محمدرضا؛ قلی‌پور، رحمت‌الله؛ دانایی‌فرد، حسن؛ و امیری، علی‌نقی (1395). واکاوی ععل ناکامی یکپارچه‌سازی خطمشی‌های فرهنگی در ایران؛ مطالعه مبتنی‌بر روش نظریه‌پردازی داده بنیاد. دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، 10(20)، 81-126.

□ مثال انگلیسی:

Gleditsch, N. P., Pinker, S., Thayer, B. A., Levy, J. S., & Thompson, W. R. (2013). The Forum: The Decline of War. International Studies Review, 15(3), 396-419.

2-2-4. استناد به مقاله ترجمه شده؛

□ مثال فارسی:

هرنون، پیتر؛ و شواتز، کندی (1380). توصیه‌هایی در خصوص تدوین مقالات علمی – تحقیقی (ترجمه اعظم شاهبداغی). دوفصلنامه پژوهشنامه اطلاع‌رسانی، 5 (5)، 12.

2-2-5. استناد به مقاله بر گرفته از ماهنامه؛

□ مثال فارسی:

امیدی، مهدی؛ و اخلاقی، عبدالله (آذر 1396). ظرفیت‌های فلسفه سیاسی امام خمینی قدس سره. ماهنامه معرفت، 26(240)، 13-22.

□ مثال انگلیسی:

McKibben, B. (2007, October). Carbon’s New Math. National Geographic, 212(4), 32-37.

2-2-6. استناد به مقاله بر گرفته از مجله الکترونیکی آنلاین (پیوسته)؛

□ مثال فارسی:

باهنر، ناصر؛ و سهرابی، حامد ( 1396). ارتباطات گروهی نخبگان نوجوان؛ مورد مطالعه سیاست‌های کانون دانش‌پژوهان نخبه. دوفصلنامه دین و ارتباطات، 24(52)، 45-73. http://ertebatat.journals.isu.ac.ir/article_2098_e0a9ff0ef93bd1

a3dfbb27fd84a481e5.pdf.

□ مثال انگلیسی:

Sahin, N. T., Pinker, S., Cash, S. S., Schomer, D., & Halgren, E. (2009). Sequential Processing of Lexical, Grammatical, and Phonological Information Within Broca’s area. Science, 326(5951), 445-449. http://dx.doi.org/10.1126/sicence.1174481

2-2-7. استناد به مطلب برگرفته از یک وبگاه (سایت)؛

□ مثال انگلیسی:

Austerlitz, S. (2015, March 3). How Long Can a Spinoff Like ‘Better Call Saul’ Last? Retrieved From. http://fivethirtyeight.com/features/how-long-can-a-spinoff-like-better-call-saul-last/

2-3. استناد به پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری؛

2-3-1. استناد برای پایان‌نامه و رساله چاپ نشده؛

□ مثال فارسی:

مهدوی‌کنی، محمدسعید (1370). مفهوم غنا از دیدگاه اسلام. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران.

□ مثال انگلیسی:

Onsidine, M. (1986). Australian Insurance Politics in the 1970s: Two Case Studies. (Unpublished Doctoral Dissertation). University of Melbourne, Melbourne, Australia.

2-3-2. استناد برای پایان‌نامه و رساله منتشره شده در پایگاه اطلاعاتی ملی یا بین‌المللی؛

□ مثال فارسی:

آل‌غفور، محمد‌تقی (1389). تأثیر سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران بر ثبات و مشارکت سیاسی (رساله دکتری). قابل بازیابی از گنج، پایگاه اطلاعات علمی ایران (ایرانداک ش. d07501ff23d1db10520494e2b947de50).

□ مثال انگلیسی:

Cooley, T. (2009). Design, Development, and Implementation of a Wireless Local Area Network (WLAN): The Hartford Job Corps Academy Case Study (Doctoral Dissertation). Available From ProQuest Dissertations and Theses Database. (UMI No. 3344745).

2-3-3. استناد برای پایان‌نامه و رساله منتشره شده در وبگاه (سایت) دانشگاه؛

□ مثال فارسی:

شمسی‌نژاد، سعید (1395). طراحی بازار بین‌بانکی مبتنی‌بر فقه امامیه درنظام پولی و مالی ایران (رساله دکتری، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران). بازیابی شده ازhttp://saed.isu.ac.ir/site/catalogue/325441

□ مثال انگلیسی:

Barua, S. (2010). Drought Assessment and Forecasting Using a Nonlinear Aggregated Drought Index (Doctoral Dissertation, Victoria University, Melbourne, Australia). Retrieved from http://vuir.vu.edu.au/1598

 

نویسند(گان) برای استاندارسازی منابع و مأخذ به‌کار رفته در مقاله خود (درون متنی و برون متنی)، می‌توانند از نرم‌افزار  استنادهی و ساماندهی منابع پژهشی پژوهیار (http://www.pajoohyar.ir) استفاده نمایند.


[1]. COPE