رویکردی به تولید علم دینی از منظر آیت‌الله جوادی آملی و دلالت های آن در برنامه درسی آموزش عالی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران و مدرس دانشگاه امام رضا (ع)

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تفصیلی علم دینی از منظر ویژگی­ها و هنجارهای عالِم ـ یعنی یکی از جهات کلیدی مطرح شده در نظریه علم دینی آیت‌الله جوادی آملی ـ است. برای این منظور ابتدا ضمن ارائه تقریری اجمالی از نظریه آیت‌الله جوادی آملی، باتوجه به جایگاه عقل در این نظریه و نیز نقش آن در ایجاد شایستگی­ هایی در عالِم، به تببین نقش هر دو نوع عقل نظری و عملی در تولید معرفت اسلامی با تأکید بر دیدگاه جوادی آملی پرداخته شده است. در ادامه ویژگی­ ها یا شایستگی­ های عالِم در دو طبقه «دانشی ـ نگرشی» و «اخلاقی ـ رفتاری» نیز تبیین شده است. سپس دلالت­ های این بحث برای تغییر برنامه ­های درسی دانشگاه­ ها به‌منظور تربیت عالمانی برخوردار از این ویژگی­ها و به‌تبع آن، تولید علم و معرفت توسط این عالمان که متصف به صفت اسلامی باشد، پرداخته شده است. درپایان ضمن ارائه جمع­ بندی از مباحث مطرح شده، به دستاورد نظری این نوشتار در قابلیت جمع بین نظرات رقیب و پاسخ‌گویی به نظرات برخی منتقدان نظریه جوادی آملی نیز اشاره خواهد شد.

کلیدواژه‌ها