دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

چارچوب مفهومی تربیت اجتماعی: یک مطالعه ی سیستماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

10.30497/esi.2023.245093.1669

فاطمه کهن پور؛ نیکو دیالمه


الگودهی در تربیت بر اساس شاخص‌های شخصیتی شهید سلیمانی با تأکید بر دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.30497/esi.2024.245004.1654

زهرا نجفی منش؛ مریم برهمن


الگوی مدرسه اسلامی حکمت از منظر دلالت های تربیتی عقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

10.30497/esi.2024.245545.1711

رحمت اله مرزوقی؛ سجاد رضاییان


شناسایی مولفه‌های اثرگذار معماری بر تربیت کودک، مبتنی بر رویکرد اسلامی: فضاهای آموزشی پیش دبستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

10.30497/esi.2024.244960.1651

سمانه امامی کوپائی؛ مهسا آقاجان


تأملی بر غایت تربیت اسلامی در هم افزایی دین و تکنولوژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

10.30497/esi.2024.245728.1735

پرستو مصباحی جمشید؛ محمد علی عبداللهی


تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره متوسطه اول از نظر توجه به مؤلفه های خود مراقبتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

10.30497/esi.2024.245760.1740

علی ایمان زاده؛ شهرام واحدی؛ فاطمه قرقانی


نظام تربیتی غزالی؛ مبانی، اصول، ارکان و ساختار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.30497/esi.2024.245129.1674

علی مهدیخانی؛ محبوبه عارفی؛ اسماعیل جعفری


تاثیر یادگیری مفاهیم درس قرآن مبتنی بر بازی اتاق فرار آموزشی بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دوره ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.30497/esi.2024.245966.1752

رحیم مرادی؛ زهرا جوادی؛ محسن باقری


تاملاتی در مفهوم‌شناسی و مرزشناسی «تربیت انقلابی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.30497/esi.2024.245953.1751

سید نقی موسوی


تدوین چارچوب بازیوارسازی تربیت دینی با رویکرد تکلیف گرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.30497/esi.2024.245895.1747

سحر کارگر خوش؛ زهرا طالب


عوامل مؤثر بر ترویج نماز در دانش آموزان از دیدگاه معلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.30497/esi.2024.245844.1745

احمد عباسی دره بیدی؛ طیبه زارعی


مدرسه در تراز اسناد تحولی نظام تعلیم‌وتربیت: در جستجوی الگوی مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403

10.30497/esi.2024.246077.1760

مهدی نامداری پژمان


ارزیابی کتاب‌های درسی دوره متوسطه اول از نظر توجه به مفهوم نیکوکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.30497/esi.2024.245630.1724

سیروس محمودی


معناسازی مدیران مدرسه در مسیر پیاده سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1403

10.30497/esi.2024.246111.1763

مرتضی طاهری؛ زهرا جلیلی؛ عباس عباسپور؛ راحله گندمکار


تببین سازماندهی محتوای برنامه درسی بر اساس واکاوی مفهوم علم در نگاه جان دیویی و علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1403

10.30497/esi.2024.245358.1693

مهدی شریعت زاده؛ ابراهیم راستیان


الگوی توانمندسازی معلم تراز انقلاب اسلامی: یک مطالعه فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1403

10.30497/esi.2024.245971.1753

نیره رحمانی