دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، مهر 1402، صفحه 1-179 
تبیین چگونگی تربیت اخلاقی متعالیه براساس تفاسیر ملاصدرا

صفحه 5-35

10.30497/esi.2024.245104.1672

سارا طوسیان خلیل آباد؛ سعید بهشتی؛ سید صدرالدین شریعتی؛ ابوالفضل غفاری