نویسنده = فاطمه وجدانی
عوامل و موانع"گرایش به تفکر" در قرآن کریم و دلالت‌های تربیتی آن

دوره 11، شماره 23، دی 1402، صفحه 5-31

10.30497/esi.2024.245595.1718

اعظم رحیمی؛ فاطمه وجدانی؛ محمدتقی بیگدلی


صلاحیت های حرفه ای مربی براساس دیدگاه آیت‌الله حائری شیرازی

دوره 10، شماره 18، فروردین 1401، صفحه 287-318

10.30497/esi.2022.243373.1562

فهیمه یوسفی کیا؛ فاطمه وجدانی؛ مرضیه محصص


استعارۀ تربیتی سفر

دوره 8، شماره 14، فروردین 1399، صفحه 121-141

10.30497/edus.2020.75360

رضا محمدی چابکی؛ فاطمه وجدانی؛ فاطمه سادات بیطرفان


اشتغال و فرزندپروری بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری

دوره 7، شماره 12، فروردین 1398، صفحه 83-102

10.30497/edus.2019.74817

زهره متین؛ فاطمه وجدانی


بررسی انتقادی سه دیدگاه رایج تربیت اخلاقی بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی(ره)

دوره 2، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 43-65

10.30497/edus.2014.57498

فاطمه وجدانی؛ محسن ایمانی نائینی؛ علیرضا صادق زاده قمصری