موضوعات = * روانشناسی تربیتی
اثربخشی آموزش تلفیقی صلح و حسن‌گزینی بر جهت‌گیری مثبت نسبت به مدرسه در دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه

دوره 11، شماره 20، فروردین 1402، صفحه 163-185

10.30497/esi.2023.243861.1593

لیلا زمانی کوخالو؛ مژگان سپاه منصور؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


بررسی رفتار اخلاقی دانشجویان با رویکرد توجه به بیم ها و امیدها

دوره 9، شماره 16، فروردین 1400، صفحه 115-126

10.30497/edus.2021.239152.1389

محمد امینی؛ حمید رحیمی؛ زهره صمدیان؛ زهرا خالویی


وضعیت کنونی تربیت دینی و اخلاقی دانش‌آموزان براساس شاخص‌های سند تحول

دوره 9، شماره 16، فروردین 1400، صفحه 126-150

10.30497/edus.2021.240311.1434

سید کاظم اکرمی؛ علی دلاور؛ محمدرضا تمسکی


تبییـن فرایند شکل‌گیری مفهوم استعداد مبتنی بر تحلیل شبکه واژگانی در قرآن کریم

دوره 8، شماره 15، مهر 1399، صفحه 5-27

10.30497/edus.2021.239034.1382

منصوره ابوالحسنی؛ احمدرضا اخوت؛ معصومه اسماعیلی؛ هادی بهرامی احسان


پدیدارشناسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری هویت ایرانی– اسلامی جوانان از دیدگاه متخصصان

دوره 8، شماره 15، مهر 1399، صفحه 53-76

10.30497/edus.2021.240344.1436

معصومه راشدی؛ زهره موسی زاده؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریبرز باقری


ارتباط هوش فرهنگی و هوش معنوی با هویت اجتماعی دانشجویان

دوره 6، شماره 11، آذر 1397، صفحه 129-150

10.30497/edus.2018.71395

بتول فقیه آرام؛ سعید مرادی؛ منصوره کاظمی


مفهوم‌شناسی و کارکردهای هنجار

دوره 2، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 51-69

10.30497/edus.2015.57481

فریبرز باقری


شیوه‌های آموزش بر پایه تفکر در نهج ‏البلاغه

دوره 2، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 5-23

10.30497/edus.2014.57495

مرضیه اکبری؛ ملوک خادمی اشکذری؛ اعظم اکبری