موضوعات = * مدیریت آموزشی
تبیین الگوی نقش مدیران‌آموزشی در فرایند توسعۀ فرهنگی: یک نظریۀ داده‌بنیاد

دوره 10، شماره 19، مهر 1401، صفحه 209-246

10.30497/esi.2022.241082.1469

زهرا ادیبی؛ اکرم گودرزی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


الگوی شبکه محور حکمرانی آموزش وپرورش مبتنی بر نهج البلاغه

دوره 10، شماره 19، مهر 1401، صفحه 269-302

10.30497/esi.2022.76503

پروین بصیرپور؛ محمد علی نادی؛ فریبا کریمی


مدیریت تربیتی مبتنی‌بر سیرۀ پیامبر اکرم (ص) با تأکید بر آیات قرآن

دوره 10، شماره 18، فروردین 1401، صفحه 5-38

10.30497/esi.2021.241170.1473

مریم سلطان‌زاده پسیان؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حمیدرضا آراسته؛ ابوالفضل خوش منش


عرضۀ مدلی پارادایمیک از ارتباط مراقبتی معلم- دانش‌آموز در مدارس ابتدایی

دوره 10، شماره 18، فروردین 1401، صفحه 201-229

10.30497/esi.2022.243325.1557

احترام فراستی؛ سوسن لائی؛ فرانک موسوی؛ بهمن سعیدی پور


ابعاد و نشانگرهای ویژگی های پیروان در سازمان های آموزشی از منظر قرآن کریم

دوره 9، شماره 17، بهمن 1400، صفحه 197-231

10.30497/esi.2022.242351.1510

حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبدالهی؛ معصومه شبستری؛ مریم عدلی


کاربست مؤلفه های مدیریت جهادی در سازمان های آموزشی

دوره 6، شماره 11، آذر 1397، صفحه 5-27

10.30497/edus.2018.71393

زهره موسی زاده؛ سوسن کشاورز؛ فرشته مقدم


چیستی و مؤلفه ‏های «تحول در انسان» در سازمان های آموزشی براساس آموزه ‏های اسلامی

دوره 6، شماره 10، خرداد 1397، صفحه 101-122

10.30497/edus.2018.69298

اکرم گودرزی؛ فاطمه سلیمانی؛ زهرا سادات شاه احمدقاسمی


رابطه رهبری معنوی و هوش معنوی با توانمندسازی معلمان

دوره 5، شماره 9، دی 1396، صفحه 105-128

10.30497/edus.2017.66414

محمدجعفر مهدیان؛ ملوک عبودپور؛ رضا نوروزی کوهدشت


شیوه‌های آموزش بر پایه تفکر در نهج ‏البلاغه

دوره 2، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 5-23

10.30497/edus.2014.57495

مرضیه اکبری؛ ملوک خادمی اشکذری؛ اعظم اکبری